Невролог

Невролог д-р Веска Цветкова – по договор със Здравна Каса

д-р Храбър Маринов, бул. Ал. Стамболийски

Високоспециализирани дейности по Здравна Каса:
Доплер на мозъчни съдове

Медицинско оборудване: цветен доплер

Цени на платени услуги:

  • първичен преглед от невролог: 50.00 лв.
  • вторичен преглед от невролог: 25.00 лв.
  • доплер на мозъчни съдове: 35.00 лв.

 

Работно време на кабинета:

събота и неделя – почивни дни

Телефон за записване на час и въпроси: 02 4200 220, 02 4200 221